*100 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM QURAN :*

*100 PERINTAH ALLAH PADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM QURAN :*

*1. Jangan berkata kasar.*

(QS 3 – Ali Imran : 159)

*2. Tahanlah marah.*

(QS 3 – Ali Imran : 134)

*3. Berbaiklah kepada orang lain.*

(QS 4 – An Nisaa’ : 36)

*4. Jangan sombong dan congkak.*

(QS 7 – Al A’raaf : 13)

*5. Maafkanlah kesalahan orang lain.*

(QS 7 – Al A’raaf : 199)

*6. Berbicaralah dengan nada halus dan bersopan.*

(QS 20 – Thaahaa : 44)

*7. Rendahkanlah suaramu.*

(QS 31 – Luqman : 19)

*8. Jangan mengejek orang lain.*

(QS 49 – Al Hujuraat : 11)

*9. Berbaktilah pada orang tua (ibu bapak).*

(QS 17 – Al Israa’ : 23)

*10. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua ( ibu bapak).*

(QS 17 – Al Israa’ : 23)

*11. Jangan memasuki kamar pribadi ibu bapak tanpa izin.*

(QS 24 – An Nuur : 58)

*12. Catatlah hutang-hutangmu.*

(QS 2 – Al Baqarah : 282)

*13. Jangan mengikuti orang secara membabi buta.*

(QS 2 – Al Baqarah : 170)

*14. Berikanlah lanjutan waktu bila orang yang berhutang kepadamu dalam kesempitan.*

(QS 2 – Al Baqarah : 280)

*15. Jangan makan riba’/membungakan uang*

(QS 2 – Al Baqarah : 1)

*16. Jangan melakukan korupsi)*

(QS 2 – Al Baqarah : 188)

*17. Jangan ingkar atau melanggar janji*

(QS 2 – Al Baqarah : 177)

*18. Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu*

(QS 2 – Al Baqarah : 283)

*19. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan*

(QS 2 – Al Baqarah : 42)

*20. Berlakulah adil terhadap semua orang*

(QS 4 – An Nisaa’ : 58)

*21. Tegakkanlah keadilan dengan tegas*

(QS 4 – An Nisaa’ : 135)

*22. Harta yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga*

(QS 4 – An Nisaa’ : 7)

*23. Wanita memiliki hak waris*

(QS 4 – An Nisaa’ : 7)

*24. Jangan memakan harta anak yatim*

(QS 4 – An Nisaa’ : 10)

*25. Lindungi anak yatim*

(QS 2 – Al Baqarah : 220)

*26. Jangan memboroskan harta dengan sewenang-wenangnya*

(QS 4 – An Nisaa’ : 29)

*27. Damaikanlah orang yang berselisih*

(QS 49 – Al Hujuraat : 9)

*28. Hindari perasangka buruk*

(QS 49 – Al Hujuraat : 12)

*29. Jangan memfitnah orang*

(QS 2 – Al Baqarah : 283)

*30. Jangan memfitnah orang*

(QS 49 – Al Hujuraat : 12)

*31. Gunakan harta untuk kegiatan sosial*(QS 57 – Al Hadid : 7)

*32. Biasakan memberi makan orang miskin*

(QS 107 – Al Maa’uun : 3)

*33. Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah*

(QS 2 – Al Baqarah : 273)

*34. Jangan menghabiskan uang untuk bermegah-megah*

(QS 17 – Al Israa’ : 29)

*35. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu*

(QS 2 – Al Baqarah : 264)

*36. Hormatilah tamu anda*

(QS51AdzDzaariyaat26)

*37. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri*

(QS 2 – Al Baqarah : 44)

*38. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi*

(QS 2 – Al Baqarah : 60)

*39. Jangan menghalangi orang datang ke masjid*

(QS 2 – Al Baqarah : 114)

*40. Perangilah mereka yang memerangi mu*

(QS 2 – Al Baqarah : 190)

*41. Jagalah etika perang*

(QS 2 – Al Baqarah : 191)

*42. Jangan lari dari peperangan*

(QS 8 – Al Anfaal : 15)

*43. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)*

(QS 2 – Al Baqarah : 256)

*44. Berimanlah kepada para Nabi*

(QS 2 – Al Baqarah : 285)

*45. Jangan melakukan hubungan intim di saat haid*

(QS 2 – Al Baqarah : 222)

*46. Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh*

(QS 2 – Al Baqarah : 233)

*47. Jauhilah hubungan intim di luar nikah*

(QS 17 – Al Israa’ : 32)

*48. Pilihlah pemimpin yg pantas. Pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya*

(QS 2 – Al Baqarah : 247)

*49. Jangan membebani orang di luar kesanggupannya*

(QS 2 – Al Baqarah : 286)

*50. Jangan mau dipecah belah*

(QS 3 – Ali Imran : 103)

*51. Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini*

(QS 3 – Ali Imran 3 :191)

*52. Lelaki maupun wanita mendapat balasan yang sama sesuai perbuatannya*

(QS 3 – Ali Imran : 195)

*53. Jangan menikahi mereka yang sedarah denganmu*

(QS 4 – An Nisaa’ : 23)

*54. Keluarga harus di-imami oleh seorang lelaki*

(QS 4 – An Nisaa’ : 34)

*55. Jangan pelit*

(QS 4 – An Nisaa’ : 37)

*56. Jangan iri hati*

(QS 4 – An Nisaa’ : 54)

*57. Jangan saling membunuh*

(QS 4 – An Nisaa’ : 92)

*58. Jangan membela ketidakjujuran atau kebohongan*

(QS 4 – An Nisaa’ : 105)

*59. Jangan bekerja-sama dalam dosa dan kekerasan*

(QS 5 – Al Maa-idah : 2)

*60. Bekerja samalah dalam kebenaran*

(QS 5 – Al Maa-idah : 2)

*61. Mayoritas bukanlah merupakan kriteria kebenaran*

(QS 6 – Al An’aam : 116)

*62. Berlaku adil*

(QS 5 – Al Maa-idah:8)

*63. Berikan hukuman untuk setiap kejahatan*

(QS 5 – Al Maa-idah : 38)

*64. Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum*

(QS 5 – Al Maa-idah : 63)

*65. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi*

(QS 5 – Al Maa-idah : 3)

*66. Hindari minum racun dan alkohol*

(QS 5 – Al Maa-idah : 90)

*67. Jangan berjudi*

(QS 5 – Al Maa-idah : 90)

*68. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain*

(QS 6 – Al An’aam : 108)

*69. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu*

(QS 6 – Al An’aam : 152)

*70. Makan dan minumlah secukupnya*

(QS 7 – Al A’raaf : 31)

*71. Kenakanlah pakaian yang bagus di saat sholat*

(QS 7 – Al A’raaf : 31)

*72. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan*

(QS 9 – At Taubah:6)

*73. Jagalah kemurnian*

(QS 9 – At Taubah : 108)

*74. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah*

(QS 12 – Yusuf : 87)

*75. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa kerana kebodohannya*

(QS 16 – An Nahl : 119)

*76. Berserulah/ajaklah kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana*

(QS 16 – An Nahl : 125)

*77. Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain*

(QS 17 – Al Israa’ : 15)

*78. Jangan membunuh anak-anakmu kerana takut akan kemiskinan*

(QS 17 – Al Israa’ : 31)

*79. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya*

(QS 17 – Al Israa’ : 36)

*80. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanafaat*

(QS23–Al Mu’minuun:3)

*81. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah*

(QS 24 – An Nuur : 27)

*82. Allah menjamin balasan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah*

(QS 24 – An Nuur : 55)

*83. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati*

(QS 25 – Al Furqaan : 63)

*84. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan*

(QS 28–Al Qashash : 77)

*85. Jangan menyembah Tuhan selain Allah*

(QS 28 – Al Qashash:88)

*86. Jangan terlibat dalam homosexual*

(QS29–Al ‘Ankabuut : 29)

*87. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan munkar*

(QS 31 – Luqman : 17)

*88. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong*

(QS 31 – Luqman : 18)

*89. Wanita dilarang memamerkan diri*

(QS 33 – Al Ahzab : 33)

*90. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita*

(QS 39 – Az Zumar : 53)

*91. Jangan berputus asa akan keampunan dari Allah*

(QS 39 – Az Zumar : 53)

*92. Balaslah kejahatan dengan kebaikan*

(QS 41 – Fushshilat : 34)

*93. Selesaikan persoalan dengan bermusyawarah*

(QS 42–Asy Syuura : 38)

*94. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa*

(QS 49 – Al Hujuraat : 13)

*95. Tidak ada dikenal biara dalam agama (Islam)*

(QS 57 – Al Hadid : 27)

*96. Allah akan meninggikan darjat mereka yang berilmu*

(QS58–Al Mujaadilah11)

*97. Perlakukan kaum bukan Islam dengan baik dan adil*

(QS60-Al Mumtahanah:

*98. Hindari diri dari sifat kikir*

(QS64–AtTaghaabun:16)

*99. Mohon keampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*

(QS73–AlMuzzammil;20)

*100. Jangan menghardik orang yang meminta-minta*

(QS 93–Adh Dhuhaa: 10)